Over ons en onze opleiding

Over ons

Wij zijn Autorijschool Wilan, gevestigd in Wijk bij Duurstede. Wij lessen in Tiel, Amersfoort en Utrecht.

Met 20 jaar ervaring als internationaal vrachtwagenchauffeur op de Europese wegen heeft Willem van der Linden besloten om zijn kennis en ervaring met anderen te delen. In 2008 is hij om die reden Autorijschool Wilan begonnen, nadat hij eerst les heeft gegeven als franchiser bij andere rijscholen. Sindsdien is Autorijschool Wilan verantwoordelijk voor honderden geslaagden! Sinds januari 2020 is René erbij gekomen, nadat hij het praktijkgedeelte van zijn opleiding tot rijinstructeur bij Autorijschool Wilan heeft afgerond.

Wij verzorgen de opleidingen voor rijbewijs B (Personenauto), rijbewijs B Automaat en rijbewijs BE (Personenauto met aanhangwagen). Wij lessen met een Nissan QashqaiVolvo V40 en een Nissan Qashqai Automaat!

Meer informatie? Neem contact met ons op!

De zekerheden van Autorijschool Wilan:

  • Wij zijn gekwalificeerd door het Innovam
  • Wij zijn RIS-gecertificeerd (Rijopleiding in stappen)

Onze opleiding

De praktijklessen worden bijgehouden op een leskaart. Na elke les krijg je de leskaart bijgewerkt terug, zodat je thuis je vorderingen kunt bekijken.

Tevens worden er daar ook de nieuwe afspraken op genoteerd zodat er een duidelijke administratie is, waarop er geen misverstanden ontstaan. De cursist dient de leskaart daarom iedere les bij zich te hebben.

De praktijklessen kunnen door twee instructeurs worden gegeven. We proberen ieder onze eigen cursisten te lessen, zodat je niet steeds aan de auto en instructeur hoeft te wennen. Hierdoor krijgen wij een goed inzicht in het kennen en kunnen van de cursist. Wij verzorgen een deskundige kwaliteitsopleiding waarvan de inhoud en het tempo geheel afgestemd worden naar de persoonlijke mogelijkheden van de cursist!

De meeste cursisten zijn in de leeftijdsgroep van 18-24 jaar oud, dus vrijwel allemaal scholier of student. Daarom is het mogelijk om de cursisten thuis, op school of bij het werk op te halen!

Is er plotseling een situatie om ergens anders opgehaald te worden, dan is de instructeur bereikbaar via de mobiele telefoon die in de lesauto aanwezig is.

Je wordt geheel opgeleid en begeleid vanaf de eerste rijles en eventueel zo nodig de tussentijdse toets en het rijexamen, tot je bent geslaagd!

Aanvullende opleidingen

Voor het behalen van het aanhanger rijbewijs hoeft geen theorie-examen behaald te worden. Het is mogelijk om de opleiding en examen in één, twee of meerdere dagen af te ronden.

Lesvoorwaarden

Verplichtingen Autorijschool:

De autorijschool is verplicht er zorg voor te dragen:
1.
Dat de les wordt gegeven door instructeurs die voldoen aan de
bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen. (WRM)
2. Dat de leerling zoveel mogelijk rijonderricht ontvangt van dezelfde instructeur.
3. Dat er zoveel mogelijk les gegeven wordt in hetzelfde lesvoertuig.
4. Dat er een verzekering is afgesloten welke voldoende dekking biedt tegen aansprakelijkheid van de autorijschool jegens de leerling.
5. De rijschoolhouder kan je in de regel niet aansprakelijk stellen voor boetes of voor schades. Hij draagt zelf het risico.
6. De rijles moet ook volledig als zodanig worden benut. Dus je instructeur mag niet in jouw lestijd bij de supermarkt boodschappen doen of andere zaken doen die niets met rijles te maken hebben.

Verplichtingen van de leerling:

De leerling is verplicht:
1.
Zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles.
2. De volledige lesprijs te voldoen indien de rijles wordt afgezegd binnen 24 uur, voor de afgesproken tijd en datum.
3. Afzeggen kan zowel persoonlijk, telefonisch of via whatsapp/sms.
4. Alle aanwijzingen van de rij instructeur op te volgen tijdens de rijlessen.
5. In het bezit te zijn van een geldig legitimatie bewijs en deze ook altijd bij je te hebben tijdens de rijles.
6. Het kan gebeuren, dat de lestarieven, terwijl je al lessen volgt, door de rijschoolhouder worden verhoogd.
7. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat je onder invloed was, wordt je wel aansprakelijk gesteld. De Instructeur mag de rijles afbreken en de kosten doorberekenen als hij het vermoeden heeft dat je onder invloed bent en dit gevaar oplevert.
8. Indien de leerling de rijopleiding voortijdig wilt beëindigen en er een gegronde reden voor het beëindigen is dan wordt de korting verrekend zoals die in het pakket zit. De tegoeden worden dan terug betaald. Daarnaast wordt €50.- administratiekosten verrekend.

Voor meer informatie over examens, kijk op de website van het CBR.

Voor meer informatie over lessen vanaf 16,5 jaar, kijk op de website van 2toDrive.

Heb je vragen over de opleiding? Neem gerust contact met ons op!